Ostatní

  • Co je nutno udělat:
   - používat nábytek v souladu s jeho určením.
   - vyhýbat se nesprávnému a přílišnému užívání nebo způsobujícího deformaci.

   Čemu je nutno se vyhýbat:
   - vystavování nábytku na přímé působení slunce nebo silné umělé osvětlení.
   - umísťování nábytku ve vzdálenosti menší než 50 cm od jakéhokoliv zdroje tepla.
   - stání na sedadle.
   - sedání na podpěrách.