Ostatní

 • Co je nutno udělat:
  - používat nábytek v souladu s jeho určením.
  - vyhýbat se nesprávnému a přílišnému užívání nebo způsobujícího deformaci.

  Čemu je nutno se vyhýbat:
  - vystavování nábytku na přímé působení slunce nebo silné umělé osvětlení.
  - umísťování nábytku ve vzdálenosti menší než 50 cm od jakéhokoliv zdroje tepla.
  - stání na sedadle.
  - sedání na podpěrách.